Veteranenhond

Project Veteranenhond

Onder meer dan 100.000 Nederlandse veteranen zijn er enkele duizenden die kampen met ernstige en langdurige fysieke en psychische gevolgen van hun uitzending. Het meest voorkomende ziektebeeld is PTSS, Post Traumatisch Stress Syndroom, dat o.a. tot uiting komt in angststoornissen, herbelevingen, enz. Verder leidt PTSS er vaak toe dat iemand sociaal geisoleerd raakt en vereenzaamt.

“Nu durf ik er weer op uit..!”

Speciaal getrainde hulphonden bieden 24×7 kritiekloze kameraadschap en troost en verlangen ook aandacht en zorg, wat een veteraan activeert.

Een veteranenhond voelt aan wanneer zijn baasje een nachtmerrie of herbeleving heeft en zal hem vervolgens wakker maken, het licht aan doen, of zelfs aandringen om uit bed te komen.

Ook begeleidt de hond zijn baas buitenshuis of op plaatsen waar veel mensen zijn en kan o.a.:

*  woede en angst aangeven door de veteraan aan te raken met zijn neus of kop;
*  bij desoriëntatie de weg naar huis terugvinden;
*  de veteraan wegtrekken als een woordenwisseling te heftig wordt;
*  een ‘veilige zone’ creëren door tussen veteraan en omstanders te gaan staan!

Doneer nu!   Bankgiro 241 ‘Veteranenhond’! 
Uw gift leidt tot een wezenlijke verbetering van het welzijn van veteranen die dagelijks kampen met de gevolgen van hun missies.