Uitnodiging Tweede Kamer

UITNODIGING

Geachte heer, mevrouw

Graag informeer ik u over de volgende bijeenkomsten van de Vaste Kamer Commissie Defensie  in de Tweede Kamer, beiden openbare bijeenkomsten en voor een ieder vrij  toegankelijk:

1->  Op woensdag 19 februari ontvang ik de voorzitter van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) mw. Tiesinga-Autsema, om te spreken over de werkzaamheden van de RZO.

Van 14.00 uur tot 15.00 uur ->  Zaal: Wttewaall van Stoetwegenzaal

2-> Na dit gesprek zal het Ronde Tafel gesprek over het Veteranenbesluit ( van 10 december jl. ) met de VKC Defensie plaatsvinden -> woensdag 19 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur ->> – Zaal: Wttewaall van Stoetwegenzaal .

Zie bijgevoegd: het programma voor deze gesprekken en het Veteranenbesluit van 10 december jl..

U bent van harte welkom op de publieke tribune bij deze bijeenkomsten!

Mocht u nog vragen hebben, schroomt u dan niet contact op te nemen.

Met hartelijke groet

Angelien Eijsink

Tweede Kamer fractie PvdA 

programma rondetafelgesprek Veteranenbesluit

woensdag 19 februari 2014 van 15.00 tot 17.00 uur – Zaal: Wittewaall van Stoetwegenzaal 

Blok 1. (15.00 uur – 16.00 uur)

Dhr. Van der Meijden – advocaat

Mw. Van Rossum – jurist vakbond ACOM

Dhr. Kleian – voorzitter militaire vakbond AMFP

Dhr. Van der Kamp – directeur Stichting de Basis

Dhr. Van der Hoeven – Nationale Ombudsman                                                           

Blok 2. (16.00 uur – 17.00 uur)

Dhr. Marcus – directeur Veteranen Instituut

Dhr. Ubels –Ministerie van Defensie, directeur Geestelijke Verzorging

Dhr. Giesberts – ABP

Dhr. Scheffer – voorzitter Veteranen Platform

Mw. Van Dijl – Stichting Partners (in oprichting), onderdeel van Wounded Warriors

Mw. Brandsma – voorzitter Vereniging De Gewonde Soldaat

Klik op deze link voor het veteranenbesluit: veteranenbesluit