Uitnodiging Tweede Kamer

UITNODIGING

Geachte heer, mevrouw

Graag informeer ik u over de volgende bijeenkomsten van de Vaste Kamer Commissie Defensie  in de Tweede Kamer, beiden openbare bijeenkomsten en voor een ieder vrij  toegankelijk:

1->  Op woensdag 19 februari ontvang ik de voorzitter van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) mw. Tiesinga-Autsema, om te spreken over de werkzaamheden van de RZO.

Van 14.00 uur tot 15.00 uur ->  Zaal: Wttewaall van Stoetwegenzaal

2-> Na dit gesprek zal het Ronde Tafel gesprek over het Veteranenbesluit ( van 10 december jl. ) met de VKC Defensie plaatsvinden -> woensdag 19 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur ->> – Zaal: Wttewaall van Stoetwegenzaal .

Zie bijgevoegd: het programma voor deze gesprekken en het Veteranenbesluit van 10 december jl..

U bent van harte welkom op de publieke tribune bij deze bijeenkomsten!

Mocht u nog vragen hebben, schroomt u dan niet contact op te nemen.

Met hartelijke groet

Angelien Eijsink

Tweede Kamer fractie PvdA 

programma rondetafelgesprek Veteranenbesluit

woensdag 19 februari 2014 van 15.00 tot 17.00 uur – Zaal: Wittewaall van Stoetwegenzaal 

Blok 1. (15.00 uur – 16.00 uur)

Dhr. Van der Meijden – advocaat

Mw. Van Rossum – jurist vakbond ACOM

Dhr. Kleian – voorzitter militaire vakbond AMFP

Dhr. Van der Kamp – directeur Stichting de Basis

Dhr. Van der Hoeven – Nationale Ombudsman                                                           

Blok 2. (16.00 uur – 17.00 uur)

Dhr. Marcus – directeur Veteranen Instituut

Dhr. Ubels –Ministerie van Defensie, directeur Geestelijke Verzorging

Dhr. Giesberts – ABP

Dhr. Scheffer – voorzitter Veteranen Platform

Mw. Van Dijl – Stichting Partners (in oprichting), onderdeel van Wounded Warriors

Mw. Brandsma – voorzitter Vereniging De Gewonde Soldaat

Klik op deze link voor het veteranenbesluit: veteranenbesluit

Veteranenconcert 15 december

Beste Initiatief-fans,

Naar aanleiding van het positieve contact met de Nederlandse Veteranendag, mag ik jullie uitnodigen voor het veteranenconcert op zondag 15 december in het “Theater aan het Spui” in Den Haag!
Aanvang 19.30 uur

‘Holidays Are Coming’, de bekende tune die de jaarlijkse feestdagen inluidt, is voor het tweede achtereenvolgende jaar de titel van de kerstshow van de Fanfare van het Korps Nationale Reserve (FKNR).
Het orkest zal zelf een aantal orkestrale stukken ten gehore brengen. Deze avond zal Pearl Jozefzoon op haar eigen warme en bijzondere wijze, de solistenrol voor haar rekening nemen. Het vijftigkoppige orkest speelt in een Big-Band setting als het Pearl Jozefzoon begeleidt tijdens hun muzikale reis in een ‘All American Christmas Show’.

Een prominente plek in de show is er voor de titelsong van de kerstshow. De hele theatershow is verpakt in een heerlijk kerstdecor en wordt ondersteund met leuk en gezellig beeldmateriaal. Pearl en het orkest zullen u het ultieme kerstgevoel 2013 laten beleven. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow!

 

 

Belangrijk is, dat als je voor dit prachtige orkest op wilt geven, dat je de volgende gegevens mailt naar info@initiatiefjongveteranen.nl:
(Let op, er staat geen ‘e’ achter jong)

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Registratienummer
Mailadres
Telefoonnummer

Indien je een partner/begeleider mee wil nemen, graag ook van die persoon alle gegevens doorgeven.

Zodra de aanmelding is bevestigd door de NLVD, ontvang je per mail de bevestiging en het programma.

Wij hopen jullie daar allemaal te zien!

Groetjes Wendy
Namens het bestuur van Initiatief Jonge Veteranen Den Haag

Klik hier voor de officiële flyer

‘Mei 1940’ de film

Op woensdag 25 september a.s. tijdens de ontmoetingsavond van Stichting Initiatief Jonge Veteranen in Den Haag vertonen wij de film ‘Mei 1940’.

Deze film is een eindexamenfilm van lichting 2013 van de HKU, opleiding audiovisuele media. Een oorlogsverhaal dat zich afspeelt aan de Grebbelinie gedurende de meidagen van 1940.
Wij nodigen u van harte uit om deze film met ons te komen bekijken!

 

…’Het is mei 1940. Duitse vliegtuigen scheren boven het Hollandse landschap. Nederlandse soldaten haasten zich naar hun stellingen. De Duitsers zullen weldra voor de linie staan. ‘Tot de laatste man en de laatste kogel’, luidt het bevel. Dagen verstrijken. Het oorlogsgeweld is hoorbaar, voelbaar, maar geen Duitser komt in zicht. De spanningen onderling lopen op…’

 

Deze filmvertoning wordt mede mogelijk gemaakt door:

Veteranenhond

Project Veteranenhond

Onder meer dan 100.000 Nederlandse veteranen zijn er enkele duizenden die kampen met ernstige en langdurige fysieke en psychische gevolgen van hun uitzending. Het meest voorkomende ziektebeeld is PTSS, Post Traumatisch Stress Syndroom, dat o.a. tot uiting komt in angststoornissen, herbelevingen, enz. Verder leidt PTSS er vaak toe dat iemand sociaal geisoleerd raakt en vereenzaamt.

“Nu durf ik er weer op uit..!”

Speciaal getrainde hulphonden bieden 24×7 kritiekloze kameraadschap en troost en verlangen ook aandacht en zorg, wat een veteraan activeert.

Een veteranenhond voelt aan wanneer zijn baasje een nachtmerrie of herbeleving heeft en zal hem vervolgens wakker maken, het licht aan doen, of zelfs aandringen om uit bed te komen.

Ook begeleidt de hond zijn baas buitenshuis of op plaatsen waar veel mensen zijn en kan o.a.:

*  woede en angst aangeven door de veteraan aan te raken met zijn neus of kop;
*  bij desoriëntatie de weg naar huis terugvinden;
*  de veteraan wegtrekken als een woordenwisseling te heftig wordt;
*  een ‘veilige zone’ creëren door tussen veteraan en omstanders te gaan staan!

Doneer nu!   Bankgiro 241 ‘Veteranenhond’! 
Uw gift leidt tot een wezenlijke verbetering van het welzijn van veteranen die dagelijks kampen met de gevolgen van hun missies.