Unifillers dragen Initiatief Veteranen

Unifillers dragen Inititiatief Veteranen

 

Uit vereningsblad ‘Dubbel Vier’ juni 2011

Begin 2010 richtte de UNIFIL veteraan John Reinhard het Initiatief Jong Veteranen Den Haag op. Kortweg, Initiatief Veteranen. Het doel: ontmoeting tussen veteranen in een ongedwongen sfeer. Vanaf de eerste avond was het een succes.

Het idee voor het initiatief ontstond een half jàar eerder. john speelde al geruime tijd de solo theatervoorstelling ‘Dagboek van een VN soldaat, Libanon’. Daarin vertelt hij over zijn ervaringen tijdens zijn missie in Libanon en vervolgens als veteraan. De voorstelling trok veel belangstelling in verschillende theaters en locaties in het land. Na afloop van elke voorstelling ontmoette john veel jong veteranen van en na de Libanon missie. jongens die aangaven behoefte te hebben aan een plek waar zij onder elkaar konden zijn. Niet iedereen kreeg warme gevoelens van bijvoorbeeld de Nationale Veteranendag op het Malieveld te Den HaagVelen van hen gaven ook aan argwaan te hebben richting activiteiten van Defensie. Om ook deze groep veteranen een plek te geven, zou een huiskamerproject ideaal zijn.” De drempel moet gewoon heel laag zijn. Bij voorkeur in een ongedwongen sfeer, waarin je jezelf kunt zijn. john vond hiervoor de perfecte locatie in zijn eigen stad. Namelijk in Het Stadsklooster, centraal geleden aan het Westeinde in Den Haag.

Vanaf de eerste avond in mei 20 I 0 was het Initiatief een succes. De ontmoetingsavonden trokken meteen een ruim, en nog steeds uitbreidend, aantal bezoekers. Veel veteranen werken immers overdag. Zij konden voorheen in de avonduren nergens terecht.
De ‘jonge veteraan’ heeft het druk. Denk aan zijn gezinsleven, werk en clubs. Een ontmoetingsavond om de twee maanden blijkt een goede start te zijn. Mocht echter blijken dat er vraag is naar een maandelijkse avond, dan staat het Initiatief hiervoor open. Het mooie van het Initiatief is ook, dat het geheel door vrijwilligers wordt gedragen. Het zijn allen UNIFIL veteranen. De groep ontstond vanzelf. Ieder neemt een taak op zich.Zo is bijvoorbeeld elke avond een tafel ingericht met allerlei militaire souvenirs door Robert Bloemhard. Daar blijkt veel waardering voor te bestaan. Daarnaast ligt er ook allerlei foldermateriaal, bijvoorbeeld over doorverwijzing naar nazorg of info van initiatieven elders.
Don Bakhuizen en Peter van de Leijgraaf zorgen voor de contacten via internet. Deze contacten reiken veel verder dan alleen maar Den Haag en we krijgen veel leuke reacties.

In heel Nederland zijn tal van veteranen Initiatieven ontstaan. Het is goed om van elkaars activiteiten via dit medium op de hoogte te blijven.
AI vanaf de eerste avond vindt ook de oudere generatie onze locatie. Hierdoor ontstaat een uitwisseling van ervaringen. Zo bleek het begrip vredesoperatie bij menig oudere veteraan onbekend. Door de onderlinge contacten begint men elkaar beter te begrijpen.
Het Initiatief maakt daarom geen enkel onderscheid in leeftijd, legeronderdeel en missie. Ook de veteranen van de Koude Oorlog zijn bijvoorbeeld van harte welkom.