Loosduinse krant – Jonge veteranen in de regio

Door Frits van Gaans.

Bij het woord veteranen ziet men in het algemeen een beeld van oude door de wol geverfde ex-militairen uit de tweede wereldoorlog voor zich.
De laatste jaren komen de zogenoemde ‘jongveteranen’ steeds meer op de voorgrond. Deze veteranen zijn afkomstig uit de missies van de laatste decennia in o.a. Libanon, Bosnië en Afghanistan.

Een van deze jongveteranen (Libanon UNIFIL) is John Reinhard. John, woonachtig in Loosduinen heeft enige jaren geleden samen met VVD-er Anne Mulder het initiatief genomen ontmoetingsavonden te organiseren. Dit vanwege het feit, dat er voor jongveteranen vooral in de avonduren weinig wordt georganiseerd.

Deze avonden worden om de twee maanden gehouden in Theater De Steeg aan het Westeinde 165a, Den Haag. De avonden zijn toegankelijk voor alle veteranen, ongeacht rang, missie of krijgsmachtonderdeel. Ook partners en belangstellenden zijn van harte welkom.
Onderdeel van deze avonden zijn lezingen, die gegeven worden door veteranen die o.a. vertellen over hun ervaringen tijdens een missie.

Om een indruk te krijgen van zo’n ontmoetingsavond bracht ik er een bezoek. Wat opviel was het gastvrije onthaal en de open ontsprannen sfeer. Elke veteraan heeft zijn eigen verhaal en is trots op zijn aandeel in de missie, waaraan hij heeft deelgenomen. Deze avond werd een lezing gehouden door Sarah Beauchamp, een pittige dame die in 1999 voor het eerst 7 maanden werd uitgezonden naar Bosnië. In 2005 ging zij 4 maanden naar Kabul in Afghanistan. Van 2005 tot 2007 ging zij op vrijwillige basis terug naar Afghanistan voor het UNDSS waar zij werkzaam was op het gebied van veiligheid en informatie. Zij was o.a. verantwoordelijk voor de veiligheid van het UN personeel in Kabul en later in Kandahar. Het was een periode in haar leven die zij niet licht zal vergeten. Onder de bevolking heeft zij veel vrienden gemaakt en zij heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om als vrouw in Afghanistan te moeten leven. Desondanks zou zij het zo weer doen, maar inmiddels heeft zij een gezin en dat staat op de eerste plaats. Wel heeft zij haar vrienden ter plaatse beloofd om, als de omstandigheden verbeterd zijn, samen met haar gezin een bezoek aan het land te brengen.

Momenteel is men bezig om de organisatie onder te brengen in een stichting, waardoor er meer mogelijkheden komen om financieel meer  zekerheid te krijgen en daardoor het geheel te kunnen uitbreiden. Er zal ook aandacht worden besteed aan meer publiciteit door middel van o.a. flyers en persberichten. Doel is om zoveel mogelijk jongveteranen te bereiken en hun een interessante avond te bieden, samen met lotgenoten. Uiteindelijk hoopt men een permanent inloophuis voor veteranen te kunnen realiseren, maar voorlopig is dat nog toekomstmuziek.

Een aantal veteranen doet mee aan een project, waarbij zij basisscholen bezoeken en aan leerlingen van de bovenbouw over hun ervaringen vertellen. Bedoeling is om deze leerlingen na te laten denken over de gevolgen van gewapende conflicten in de wereld en het doel van de missies naar deze gebieden.