COVID-19 bericht 29 juli 2020

Lieve veteranen, thuisfront, bezoekers,

Ons laatste bijeenkomst is alweer een tijd geleden, iets wat wij als bestuur betreuren. Niemand had zien aankomen dat COVID-19 ook zo’n grote invloed op ons zou hebben.

Tijdens de lockdown was er geen sprake van een bijeenkomst en nu de regels vanuit de regering versoepeld zijn hebben een afweging moeten maken of het voor onze club wel verantwoord is om iets te organiseren. Wij hebben besloten tot nader orde geen activiteiten te organiseren omdat wij een verantwoordelijkheid hebben naar jullie, naar jullie naasten, naar onze eigen naasten, naar onszelf en naar onze sponsoren. Want zonder deze laatsten kunnen wij als Stichting niet bestaan.

Dit betekent concreet dat het bestuur heeft besloten rond september weer opnieuw een afweging te maken hoe we nu verder kunnen gaan. Jullie en onze veiligheid staat voorop. Hoewel horeca en theaters voorzichtig hun deuren openen hebben we niet alleen te maken met kwetsbaren onder ons, maar ook naar hen die mantelzorger zijn. Daarom is veiligheid van groot belang, iets wat wij als bestuur op dit moment niet kunnen bieden op onze vaste locatie.

Wij zijn echter achter de schermen hard aan het werk om in ieder geval dit jaar wel met elkaar, op gepaste afstand, te kunnen afsluiten.

Daarnaast willen we graag van deze gelegenheid gebruik maken om te laten weten dat John de Roode officieel is afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Op de website is er een vacature opgesteld voor penningmeester van onze stichting. Tot die tijd is Catherine van den Heuvel ad interim penningmeester. Bij interesse graag mailen naar:
InitiatiefJongeVeteranen@gmail.com

Omdat wij als bestuur goed beseffen dat de sociale impact groot is willen we jullie laten weten dat we aan jullie denken! Daarom willen we jullie ook graag op het hart drukken dat als jullie zelf of iemand in jullie omgeving hulp of ondersteuning nodig heeft altijd contact op kan nemen met één van onderstaande functionarissen.
Veteranenloket: 088 334 0000
Veteraneninstituut: 088 3340050
Geestelijke verzorging : 0800 5777777
Hulpverleningslijn Defensie: 0900 4155555
Joséphine van den Heuvel: 06 22540537