COVID-19 update 24 oktober 2020

Lieve veteranen, thuisfront, bezoekers en geïnteresseerden,

Het is afgelopen dinsdag 13 oktober duidelijk verwoord door onze minister president; de toename van de besmettingen noopt tot maatregelen. In theorie mogen we, met aanvullende beperkingen, nog open blijven maar gezien de locatie, de kwetsbaarheid van ons allen en de strenge eisen waaraan we moeten voldoen bij het organiseren van een bijeenkomst hebben we als bestuur met veel verdriet besloten om tot 1 maart sowieso geen bijeenkomsten meer te plannen.

Het doet ons pijn, zeker gezien het feit dat onze BBQ afgelopen september zo verantwoord én gezellig was. Echter hebben we te maken met een maatschappij die sturing nodig lijkt te hebben. Mensen die regels aan hun laars lappen en risico’s onderschatten.

Defensie heeft als motto: wij beschermen wat ons dierbaar is. En dit is wat er nu van ons gevraagd wordt.

Door nu van onszelf het uiterste te vragen beschermen we niet alleen ons zelf maar ook onze dierbaren en kwetsbaren die dit niet kunnen doen. Wij hebben elkaar juist in deze tijd van fysieke afwezigheid nodig door samen één doel na te streven. Vechten voor een gezonde wereld.

We hopen dan ook online, via app, Facebook en alle andere mogelijke digitale ingangen verbonden met elkaar te blijven.

Lieve veteranen, thuisfront, bezoeker, schroom niet om met elkaar in verbinding te blijven. We zullen ook een groepsapp opstarten, waar je aan deel kunt nemen (Stuur hiervoor even een appje naar de voorzitter Joséphine van den Heuvel op 0622540537 ovv deelname groepsapp initiatief). Daarnaast willen we jullie wijzen op de diverse ondersteuningen die defensie, stichting de basis en het bestuur bieden. Onderaan dit bericht kunt u de nummers vinden.

Zorg een beetje voor elkaar. Houd moed en zorg dat we straks elkaar weer in goede gezondheid in de armen kunnen sluiten.

Om af te sluiten met de bekende woorden van generaal Meines: wij houden  van jullie!

Het bestuur Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag

Veteranenloket: 088 334 0000

Veteraneninstituut: 088 3340050

Geestelijke verzorging: 0800 5777777

Hulpverleningslijn Defensie: 0900 4155555

Joséphine van den Heuvel: 06 22540537