Barbecue 28 juni 2021

Beste Veteranen!

Nu de versoepeling van de COVID-regels het mogelijk maakt heeft het bestuur besloten weer een BBQ te organiseren en wel op 28 juni a.s. bij Tasty Dreams (Alphons Diepenbrockhof 74, 2551 KK, Den Haag)

Deze BBQ is in de eerste plaats voor onze vaste bezoekers en er zijn geen kosten aan verbonden. Als je geen vaste bezoeker bent en je wilt wel komen laat het weten, als de lijst niet vol is of we hebben een uitvaller hoor je van ons. Wie het eerst komt wie het eerst maalt, er is plaats voor 30 personen.

Dus: zet in je agenda en geef je op via onderstaand mail adres: InitiatiefJongeVeteranen@gmail.com
Voor de inschrijving geldt; vol is vol!
Inloop : vanaf 17:30u
Aanvang BBQ : 18:30u

Hopelijk zien wij jullie in goede gezondheid op 28 juni bij Tasty Dreams.

Hartelijke groet,
Bestuur Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag.

COVID-19 update 1 maart 2021

Lieve veteranen, thuisfront, bezoekers en geïnteresseerden,

Het is een intensief jaar geweest voor velen van ons. Werk, familie, ontmoetingen, gezondheid….

de wereld staat op z’n kop en dat al voor een jaar lang!

Gelukkig hebben we elkaar even mogen ontmoeten in september bij Tasty Dreams voor een sobere maar zeer gezellige BBQ. Helaas konden we dat niet uitbreiden en hebben we zelfs moeten kiezen om wederom alle ontmoetingen op te schorten.

En nu hebben we 1 maart bereikt. Een jaar verder en moeten concluderen dat een ontmoeting er tot minstens 1 mei niet in zit.

Weet wel wat jullie nog steeds in ons hart zitten en dat we elke persconferentie gespannen op het puntje van de bank zitten in de hoop een stipje aan de horizon te kunnen zien waar we weer verder op kunnen bouwen. Helaas is dat tot op heden niet het geval maar wij blijven positief gestemd en houden moed.

We zijn nu ook aan het kijken naar andere vormen en alternatieven van ontmoeten. Elk idee daarbij is welkom!

Tevens is nog steeds onze vacature voor penningmeester beschikbaar. Wie zou hier interesse in hebben en helpt ons mee om het hoofd straks ook financieel nog boven water te kunnen houden….. want gulle gaves die wij elk jaar mochten ontvangen beginnen ook terug te lopen.
Wie oh wie kan en wil aansluiten om samen met ons de stichting te dragen?

We hopen dan ook online, via app, Facebook en alle andere mogelijke digitale ingangen verbonden met elkaar te blijven.

We herhalen de afsluiting van ons vorige bericht nog maar een keer:
Lieve veteranen, thuisfront, bezoeker, schroom niet om met elkaar in verbinding te blijven. We zullen ook een groepsapp opstarten, waar je aan deel kunt nemen (Stuur hiervoor even een appje naar de voorzitter Joséphine van den Heuvel op 0622540537 ovv deelname groepsapp initiatief). Daarnaast willen we jullie wijzen op de diverse ondersteuningen die defensie, stichting de basis en het bestuur bieden. Onderaan dit bericht kunt u de nummers vinden.
Zorg een beetje voor elkaar. Houd moed en zorg dat we straks elkaar weer in goede gezondheid in de armen kunnen sluiten.
Het bestuur Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag

Veteranenloket:
088 334 0000
Veteraneninstituut:
088 3340050
Geestelijke verzorging :
0800 5777777
Hulpverleningslijn Defensie: 0900 4155555
Joséphine van den Heuvel: 06 22540537

COVID-19 update 24 oktober 2020

Lieve veteranen, thuisfront, bezoekers en geïnteresseerden,

Het is afgelopen dinsdag 13 oktober duidelijk verwoord door onze minister president; de toename van de besmettingen noopt tot maatregelen. In theorie mogen we, met aanvullende beperkingen, nog open blijven maar gezien de locatie, de kwetsbaarheid van ons allen en de strenge eisen waaraan we moeten voldoen bij het organiseren van een bijeenkomst hebben we als bestuur met veel verdriet besloten om tot 1 maart sowieso geen bijeenkomsten meer te plannen.

Het doet ons pijn, zeker gezien het feit dat onze BBQ afgelopen september zo verantwoord én gezellig was. Echter hebben we te maken met een maatschappij die sturing nodig lijkt te hebben. Mensen die regels aan hun laars lappen en risico’s onderschatten.

Defensie heeft als motto: wij beschermen wat ons dierbaar is. En dit is wat er nu van ons gevraagd wordt.

Door nu van onszelf het uiterste te vragen beschermen we niet alleen ons zelf maar ook onze dierbaren en kwetsbaren die dit niet kunnen doen. Wij hebben elkaar juist in deze tijd van fysieke afwezigheid nodig door samen één doel na te streven. Vechten voor een gezonde wereld.

We hopen dan ook online, via app, Facebook en alle andere mogelijke digitale ingangen verbonden met elkaar te blijven.

Lieve veteranen, thuisfront, bezoeker, schroom niet om met elkaar in verbinding te blijven. We zullen ook een groepsapp opstarten, waar je aan deel kunt nemen (Stuur hiervoor even een appje naar de voorzitter Joséphine van den Heuvel op 0622540537 ovv deelname groepsapp initiatief). Daarnaast willen we jullie wijzen op de diverse ondersteuningen die defensie, stichting de basis en het bestuur bieden. Onderaan dit bericht kunt u de nummers vinden.

Zorg een beetje voor elkaar. Houd moed en zorg dat we straks elkaar weer in goede gezondheid in de armen kunnen sluiten.

Om af te sluiten met de bekende woorden van generaal Meines: wij houden  van jullie!

Het bestuur Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag

Veteranenloket: 088 334 0000

Veteraneninstituut: 088 3340050

Geestelijke verzorging: 0800 5777777

Hulpverleningslijn Defensie: 0900 4155555

Joséphine van den Heuvel: 06 22540537

COVID-19 bericht 29 juli 2020

Lieve veteranen, thuisfront, bezoekers,

Ons laatste bijeenkomst is alweer een tijd geleden, iets wat wij als bestuur betreuren. Niemand had zien aankomen dat COVID-19 ook zo’n grote invloed op ons zou hebben.

Tijdens de lockdown was er geen sprake van een bijeenkomst en nu de regels vanuit de regering versoepeld zijn hebben een afweging moeten maken of het voor onze club wel verantwoord is om iets te organiseren. Wij hebben besloten tot nader orde geen activiteiten te organiseren omdat wij een verantwoordelijkheid hebben naar jullie, naar jullie naasten, naar onze eigen naasten, naar onszelf en naar onze sponsoren. Want zonder deze laatsten kunnen wij als Stichting niet bestaan.

Dit betekent concreet dat het bestuur heeft besloten rond september weer opnieuw een afweging te maken hoe we nu verder kunnen gaan. Jullie en onze veiligheid staat voorop. Hoewel horeca en theaters voorzichtig hun deuren openen hebben we niet alleen te maken met kwetsbaren onder ons, maar ook naar hen die mantelzorger zijn. Daarom is veiligheid van groot belang, iets wat wij als bestuur op dit moment niet kunnen bieden op onze vaste locatie.

Wij zijn echter achter de schermen hard aan het werk om in ieder geval dit jaar wel met elkaar, op gepaste afstand, te kunnen afsluiten.

Daarnaast willen we graag van deze gelegenheid gebruik maken om te laten weten dat John de Roode officieel is afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Op de website is er een vacature opgesteld voor penningmeester van onze stichting. Tot die tijd is Catherine van den Heuvel ad interim penningmeester. Bij interesse graag mailen naar:
InitiatiefJongeVeteranen@gmail.com

Omdat wij als bestuur goed beseffen dat de sociale impact groot is willen we jullie laten weten dat we aan jullie denken! Daarom willen we jullie ook graag op het hart drukken dat als jullie zelf of iemand in jullie omgeving hulp of ondersteuning nodig heeft altijd contact op kan nemen met één van onderstaande functionarissen.
Veteranenloket: 088 334 0000
Veteraneninstituut: 088 3340050
Geestelijke verzorging : 0800 5777777
Hulpverleningslijn Defensie: 0900 4155555
Joséphine van den Heuvel: 06 22540537

Vacature penningmeester

Voor onze stichting zoeken we een nieuwe penningmeester. Begin dit jaar heeft onze penningmeester aangegeven te willen stoppen. Per 1 maart heeft Catherine van den Heuvel de taak ad interim overgenomen tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden.

We hadden gehoopt onze leden mondeling hier over in te kunnen lichten en hun persoonlijk uit te nodigen voor het solliciteren op de functie penningmeester maar helaas is dat door de COVID-19 maatregelen niet gelukt.

Wie zoeken we?
Een gedreven, enthousiaste en verantwoorde kandidaat die goed is met cijfers. Veteraan zijn is een pré maar betrokkenheid en verbinding voelen met de doelgroep is het belangrijkste.

Wat doen we?
We organiseren 8x per jaar een ontmoeting in ons café of gedurende een externe activiteit. Het is daarbij belangrijk dat we ons met het gehele bestuur inzetten om de avond tot een succes te maken. We openen gezamenlijk en we sluiten gezamenlijk. Daarnaast beleggen we zo’n 4x per jaar een vergadering.

Wie zijn wij?
Wij zijn een stichting die voor de jonge veteraan, ingezet na 1950, ontmoetingen organiseren. Manschap, onderofficier of officier, iedereen is welkom en aan elkaar gelijk. Een kop koffie of thee, een drankje, lachen, praten, herinneringen op halen, een traan…. het mag allemaal. Het is daarbij het belangrijkste dat we elkaar, ondanks rang, als gelijke zien. Ook is er toegang tot professionele hulp als daar behoefte aan is.

Ben je nieuwsgierig geworden of spreekt het je aan om je voor deze stichting in te zetten? Schroom niet en mail naar:
InitiatiefJongeVeteranen@gmail.com
We kijken er naar uit om je te ontmoeten!
Het bestuur stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag

Nieuwe voorzitter van het Initiatief…

Nadat eDSC_3345.NEF_-300x300ind 2018 Peter en Sarah hadden aangegeven hun functie binnen het bestuur beschikbaar te stellen hebben we Fien van den Heuvel bereid gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen. Fien is een oude bekende van het Ininiatief en was regelmatig op de contactavonden aanwezig, ook als vrijwilliger achter de bar. Door werkzaamheden is zij even weggeweest maar…. nu weer terug. Wij zijn blij dat Fien het bestuur weer compleet maakt!

 

 

John de Roode, pennigmeester en
Hans de Haas, secretaris

OPROEP BESTUURSFUNCTIE

Na een aantal jaren in het bestuur zitting te hebben genomen hebben Sarah Beauchamp (algemeen bestuurslid) en Peter Frohling (voorzitter) aangegeven hun functie van onze stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag per eind van het jaar neer te leggen.

Dit betekent dat we op zoek zijn naar mensen die de opengevallen plaats(en) willen opvullen. Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van ons bestuur stuur dan een mail met motivatie naar info@initiatiefjongeveteranen.nl .
Mocht je iemand kennen die mogelijk geïnteresseerd attendeer deze persoon dan op onze stichting en de vacature.

Mocht je via andere kanalen al hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn stuur dan toch even een mailtje. Graag reactie voor 30 november zodat we e.e.a. tijdig kunnen afhandelen.

Het bestuur houdt zich hoofdzakelijk bezig met het zorgdragen voor onze ontmoetingsavonden, overige activiteiten, contacten met gemeente en veteranenorganisaties en de financiën en komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.
Kijk ook op http://initiatiefjongeveteranen.nl/ voor aanvullende info over de stichting.

Hoewel er geen strikte eisen zijn voor een eventuele functie binnen het bestuur wordt er wel van je verwacht dat je bereid bent je in te zetten, aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen en (regelmatig) de contactavonden te bezoeken. Wat ons wel zou helpen is als je enige ervaring hebt met bestuurswerk en/of bekend bent de diverse veteranenorganisaties en de regelingen omtrent veteranen (o.a. Veteranen Instituut).

Kerstconcert Haarlem

Oproep van Koos Sol (Stichting Nederlandse Veteranendag):

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 december wordt in de grote Kerk Haarlem een kersconcert uitgevoerd voor algemeen publiek. Een concert met verschillende soorten muziek, dans, zang etc.

In het concert krijgen veteranen ook een plek, als eerbetoon. Dat gebeurt o.a. door twee veteranen, (heel) oud en jong voor te stellen, op beeld en live. De opnames daarvoor zijn gisteren gemaakt.

Om het geheel te completeren zoekt de organisatie naar zo’n 20/25 veteranen van verschillende missies/leeftijden die bij het concert een soort van erehaag voor de bezoekers willen vormen om daarna op een prominente, zichtbare, plek het concert te volgen.

Wat is de inspanning? Op vrijdagmiddag 7 december aanwezig zijn voor de generale repetitie, daarna in het concert (20.00 – 22.00). Zaterdag 8 december: op tijd voor het concert (19.00) daar.
Wat staat er tegenover? Reiskosten, hapje eten voorafgaande aan het concert, consumptiebonnen, maar vooral: het bijwonen van een prachtig Kerstconcert op een mooie locatie in hartje Haarlem.

Vragen hierover bij mij.

Met vriendelijke groet,
Koos Sol
Woordvoerder/lid campagneteam
Stichting Nederlandse Veteranendag

Contactgegevens zijn bij John de Roode op te vragen via info@initiatiefjongeveteranen.nl

Goed bezochte zomer BBQ Stichting Initiatief Jonge Veteranen

Groepsfoto

Vrijdag 31 augustus 2018 18:00 uur, eindelijk was het dan zover: de lang verwachte BBQ van Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag en omstreken.
En wat hadden we mazzel met het weer, want de dag ervoor waren er nog behoorlijke plensbuien en nu scheen de zon!
Omdat ons ‘vaste’ honk niet geschikt was voor een BBQ, moest er uitgeweken worden naar een andere locatie, maar waar vind je die? Wendy Versteeg wist nog wel een locatie; Tasty Dreams van Hetty Vrolijk, aan de
Alphons Diepenbrockhof te Den Haag. Hetty weduwe van een Libanon veteraan en moeder van een Afghanistan veteraan, heeft een gezellige lunch gelegenheid, waar zij ’s avonds voor dit soort evenementen een vergunning heeft om open te blijven. Er waren zo’n 44 persoenen, waaronder 4 personen uit Rotterdam en Generaal bd dhr. Hans van der Louw aanwezig. We wOpeningswoord_voorzittererden welkom geheten door de voorzitter Peter Froling, die Wendy en John bedankte voor de organisatie. En de eigenaresse Hetty bedankte voor het opzetten en verzorgen van de BBQ met de nodige heerlijke salades.
Ondanks dat er geen vergunning was om alcohol te schenken, vermaakte iedereen zich prima en blijkt wel weer dat er helemaal geen alcohol nodig is om het gezellig te hebben! De avond werd rond 21:00 uur afgesloten door het maken van een groepsfoto en een lekker koppie cappuccino of thee. Het was een zeer goed verzorgde en geslaagde avond, zeker een aanrader om dit volgend jaar weer te organiseren.
Deelname aan deze BBQ was voor de deelnemers geheel kosteloos, gefinancieerd door St. Initiatief Jonge Veteranen en mede gefinancieerd door het Veteranen Instituut.
Petra
Wachten_tot_we_kunnen_aanvallen Gezellig_bijpraten De_BBQ