COVID-19 update 24 oktober 2020

Lieve veteranen, thuisfront, bezoekers en geïnteresseerden,

Het is afgelopen dinsdag 13 oktober duidelijk verwoord door onze minister president; de toename van de besmettingen noopt tot maatregelen. In theorie mogen we, met aanvullende beperkingen, nog open blijven maar gezien de locatie, de kwetsbaarheid van ons allen en de strenge eisen waaraan we moeten voldoen bij het organiseren van een bijeenkomst hebben we als bestuur met veel verdriet besloten om tot 1 maart sowieso geen bijeenkomsten meer te plannen.

Het doet ons pijn, zeker gezien het feit dat onze BBQ afgelopen september zo verantwoord én gezellig was. Echter hebben we te maken met een maatschappij die sturing nodig lijkt te hebben. Mensen die regels aan hun laars lappen en risico’s onderschatten.

Defensie heeft als motto: wij beschermen wat ons dierbaar is. En dit is wat er nu van ons gevraagd wordt.

Door nu van onszelf het uiterste te vragen beschermen we niet alleen ons zelf maar ook onze dierbaren en kwetsbaren die dit niet kunnen doen. Wij hebben elkaar juist in deze tijd van fysieke afwezigheid nodig door samen één doel na te streven. Vechten voor een gezonde wereld.

We hopen dan ook online, via app, Facebook en alle andere mogelijke digitale ingangen verbonden met elkaar te blijven.

Lieve veteranen, thuisfront, bezoeker, schroom niet om met elkaar in verbinding te blijven. We zullen ook een groepsapp opstarten, waar je aan deel kunt nemen (Stuur hiervoor even een appje naar de voorzitter Joséphine van den Heuvel op 0622540537 ovv deelname groepsapp initiatief). Daarnaast willen we jullie wijzen op de diverse ondersteuningen die defensie, stichting de basis en het bestuur bieden. Onderaan dit bericht kunt u de nummers vinden.

Zorg een beetje voor elkaar. Houd moed en zorg dat we straks elkaar weer in goede gezondheid in de armen kunnen sluiten.

Om af te sluiten met de bekende woorden van generaal Meines: wij houden  van jullie!

Het bestuur Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag

Veteranenloket: 088 334 0000

Veteraneninstituut: 088 3340050

Geestelijke verzorging: 0800 5777777

Hulpverleningslijn Defensie: 0900 4155555

Joséphine van den Heuvel: 06 22540537

COVID-19 bericht 29 juli 2020

Lieve veteranen, thuisfront, bezoekers,

Ons laatste bijeenkomst is alweer een tijd geleden, iets wat wij als bestuur betreuren. Niemand had zien aankomen dat COVID-19 ook zo’n grote invloed op ons zou hebben.

Tijdens de lockdown was er geen sprake van een bijeenkomst en nu de regels vanuit de regering versoepeld zijn hebben een afweging moeten maken of het voor onze club wel verantwoord is om iets te organiseren. Wij hebben besloten tot nader orde geen activiteiten te organiseren omdat wij een verantwoordelijkheid hebben naar jullie, naar jullie naasten, naar onze eigen naasten, naar onszelf en naar onze sponsoren. Want zonder deze laatsten kunnen wij als Stichting niet bestaan.

Dit betekent concreet dat het bestuur heeft besloten rond september weer opnieuw een afweging te maken hoe we nu verder kunnen gaan. Jullie en onze veiligheid staat voorop. Hoewel horeca en theaters voorzichtig hun deuren openen hebben we niet alleen te maken met kwetsbaren onder ons, maar ook naar hen die mantelzorger zijn. Daarom is veiligheid van groot belang, iets wat wij als bestuur op dit moment niet kunnen bieden op onze vaste locatie.

Wij zijn echter achter de schermen hard aan het werk om in ieder geval dit jaar wel met elkaar, op gepaste afstand, te kunnen afsluiten.

Daarnaast willen we graag van deze gelegenheid gebruik maken om te laten weten dat John de Roode officieel is afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Op de website is er een vacature opgesteld voor penningmeester van onze stichting. Tot die tijd is Catherine van den Heuvel ad interim penningmeester. Bij interesse graag mailen naar:
InitiatiefJongeVeteranen@gmail.com

Omdat wij als bestuur goed beseffen dat de sociale impact groot is willen we jullie laten weten dat we aan jullie denken! Daarom willen we jullie ook graag op het hart drukken dat als jullie zelf of iemand in jullie omgeving hulp of ondersteuning nodig heeft altijd contact op kan nemen met één van onderstaande functionarissen.
Veteranenloket: 088 334 0000
Veteraneninstituut: 088 3340050
Geestelijke verzorging : 0800 5777777
Hulpverleningslijn Defensie: 0900 4155555
Joséphine van den Heuvel: 06 22540537

Vacature penningmeester

Voor onze stichting zoeken we een nieuwe penningmeester. Begin dit jaar heeft onze penningmeester aangegeven te willen stoppen. Per 1 maart heeft Catherine van den Heuvel de taak ad interim overgenomen tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden.

We hadden gehoopt onze leden mondeling hier over in te kunnen lichten en hun persoonlijk uit te nodigen voor het solliciteren op de functie penningmeester maar helaas is dat door de COVID-19 maatregelen niet gelukt.

Wie zoeken we?
Een gedreven, enthousiaste en verantwoorde kandidaat die goed is met cijfers. Veteraan zijn is een pré maar betrokkenheid en verbinding voelen met de doelgroep is het belangrijkste.

Wat doen we?
We organiseren 8x per jaar een ontmoeting in ons café of gedurende een externe activiteit. Het is daarbij belangrijk dat we ons met het gehele bestuur inzetten om de avond tot een succes te maken. We openen gezamenlijk en we sluiten gezamenlijk. Daarnaast beleggen we zo’n 4x per jaar een vergadering.

Wie zijn wij?
Wij zijn een stichting die voor de jonge veteraan, ingezet na 1950, ontmoetingen organiseren. Manschap, onderofficier of officier, iedereen is welkom en aan elkaar gelijk. Een kop koffie of thee, een drankje, lachen, praten, herinneringen op halen, een traan…. het mag allemaal. Het is daarbij het belangrijkste dat we elkaar, ondanks rang, als gelijke zien. Ook is er toegang tot professionele hulp als daar behoefte aan is.

Ben je nieuwsgierig geworden of spreekt het je aan om je voor deze stichting in te zetten? Schroom niet en mail naar:
InitiatiefJongeVeteranen@gmail.com
We kijken er naar uit om je te ontmoeten!
Het bestuur stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag

Nieuwe voorzitter van het Initiatief…

Nadat eDSC_3345.NEF_-300x300ind 2018 Peter en Sarah hadden aangegeven hun functie binnen het bestuur beschikbaar te stellen hebben we Fien van den Heuvel bereid gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen. Fien is een oude bekende van het Ininiatief en was regelmatig op de contactavonden aanwezig, ook als vrijwilliger achter de bar. Door werkzaamheden is zij even weggeweest maar…. nu weer terug. Wij zijn blij dat Fien het bestuur weer compleet maakt!

 

 

John de Roode, pennigmeester en
Hans de Haas, secretaris

OPROEP BESTUURSFUNCTIE

Na een aantal jaren in het bestuur zitting te hebben genomen hebben Sarah Beauchamp (algemeen bestuurslid) en Peter Frohling (voorzitter) aangegeven hun functie van onze stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag per eind van het jaar neer te leggen.

Dit betekent dat we op zoek zijn naar mensen die de opengevallen plaats(en) willen opvullen. Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van ons bestuur stuur dan een mail met motivatie naar info@initiatiefjongeveteranen.nl .
Mocht je iemand kennen die mogelijk geïnteresseerd attendeer deze persoon dan op onze stichting en de vacature.

Mocht je via andere kanalen al hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn stuur dan toch even een mailtje. Graag reactie voor 30 november zodat we e.e.a. tijdig kunnen afhandelen.

Het bestuur houdt zich hoofdzakelijk bezig met het zorgdragen voor onze ontmoetingsavonden, overige activiteiten, contacten met gemeente en veteranenorganisaties en de financiën en komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.
Kijk ook op http://initiatiefjongeveteranen.nl/ voor aanvullende info over de stichting.

Hoewel er geen strikte eisen zijn voor een eventuele functie binnen het bestuur wordt er wel van je verwacht dat je bereid bent je in te zetten, aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen en (regelmatig) de contactavonden te bezoeken. Wat ons wel zou helpen is als je enige ervaring hebt met bestuurswerk en/of bekend bent de diverse veteranenorganisaties en de regelingen omtrent veteranen (o.a. Veteranen Instituut).

Kerstconcert Haarlem

Oproep van Koos Sol (Stichting Nederlandse Veteranendag):

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 december wordt in de grote Kerk Haarlem een kersconcert uitgevoerd voor algemeen publiek. Een concert met verschillende soorten muziek, dans, zang etc.

In het concert krijgen veteranen ook een plek, als eerbetoon. Dat gebeurt o.a. door twee veteranen, (heel) oud en jong voor te stellen, op beeld en live. De opnames daarvoor zijn gisteren gemaakt.

Om het geheel te completeren zoekt de organisatie naar zo’n 20/25 veteranen van verschillende missies/leeftijden die bij het concert een soort van erehaag voor de bezoekers willen vormen om daarna op een prominente, zichtbare, plek het concert te volgen.

Wat is de inspanning? Op vrijdagmiddag 7 december aanwezig zijn voor de generale repetitie, daarna in het concert (20.00 – 22.00). Zaterdag 8 december: op tijd voor het concert (19.00) daar.
Wat staat er tegenover? Reiskosten, hapje eten voorafgaande aan het concert, consumptiebonnen, maar vooral: het bijwonen van een prachtig Kerstconcert op een mooie locatie in hartje Haarlem.

Vragen hierover bij mij.

Met vriendelijke groet,
Koos Sol
Woordvoerder/lid campagneteam
Stichting Nederlandse Veteranendag

Contactgegevens zijn bij John de Roode op te vragen via info@initiatiefjongeveteranen.nl

Goed bezochte zomer BBQ Stichting Initiatief Jonge Veteranen

Groepsfoto

Vrijdag 31 augustus 2018 18:00 uur, eindelijk was het dan zover: de lang verwachte BBQ van Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag en omstreken.
En wat hadden we mazzel met het weer, want de dag ervoor waren er nog behoorlijke plensbuien en nu scheen de zon!
Omdat ons ‘vaste’ honk niet geschikt was voor een BBQ, moest er uitgeweken worden naar een andere locatie, maar waar vind je die? Wendy Versteeg wist nog wel een locatie; Tasty Dreams van Hetty Vrolijk, aan de
Alphons Diepenbrockhof te Den Haag. Hetty weduwe van een Libanon veteraan en moeder van een Afghanistan veteraan, heeft een gezellige lunch gelegenheid, waar zij ’s avonds voor dit soort evenementen een vergunning heeft om open te blijven. Er waren zo’n 44 persoenen, waaronder 4 personen uit Rotterdam en Generaal bd dhr. Hans van der Louw aanwezig. We wOpeningswoord_voorzittererden welkom geheten door de voorzitter Peter Froling, die Wendy en John bedankte voor de organisatie. En de eigenaresse Hetty bedankte voor het opzetten en verzorgen van de BBQ met de nodige heerlijke salades.
Ondanks dat er geen vergunning was om alcohol te schenken, vermaakte iedereen zich prima en blijkt wel weer dat er helemaal geen alcohol nodig is om het gezellig te hebben! De avond werd rond 21:00 uur afgesloten door het maken van een groepsfoto en een lekker koppie cappuccino of thee. Het was een zeer goed verzorgde en geslaagde avond, zeker een aanrader om dit volgend jaar weer te organiseren.
Deelname aan deze BBQ was voor de deelnemers geheel kosteloos, gefinancieerd door St. Initiatief Jonge Veteranen en mede gefinancieerd door het Veteranen Instituut.
Petra
Wachten_tot_we_kunnen_aanvallen Gezellig_bijpraten De_BBQ

Vacature Vrijwilliger Expertise centrum Mariahoeve

Het Expertise centrum Mariahoeve is een centrum met een afdeling ouderen met een psychiatrische achtergrond (Geronto Psychiatrie) en 3 afdelingen Jong Dementerenden;  de jonge mens met een dementie. Dit betreft mensen die voor hun 65e  levensjaar de diagnose dementie hebben gehad. 2 afdelingen ouderen met dementie en 12 bewoners begeleid wonen.

Op dit moment werkt binnen het Expertise centrum een vrijwilliger hebben (veteraan) die enorm veel energie krijgt van zijn werk met onze doelgroep. Gezien het feit dat er vanuit deze vrijwilliger naar voren komt dat hij als oud veteraan veel energie opdoet met zijn werkzaamheden, heb ik de stoute schoenen aangetrokken om jullie te benaderen.

Wie weet kunnen we elkaar  vinden voor een win- win situatie in deze  participatie maatschappij.

Als er veteranen zijn die het leuk zouden vinden om zich als vrijwilliger aan te melden dan kan dat bij ondergetekende.

Petra Vellema

Ondersteuner coördinator vrijwilligerswerk

Expertise centrum Mariahoeve
Hofzichtlaan 115
2594 XZ Den Haag

HR ondersteuning
Laan van Vredenoord 1
2289 DA Rijswijk
Postbus 1005

M  06-39850001
E   Petra.Vellema@Florence.nl
W www.florence.nl

Werkdagen ma-di.-woe-don 

Een gezelschap Haagse veteranen bezocht het Nationaal Militair Museum

Door: Michiel de Haan

IMG_2827

Het SIJV-gezelschap voor de Leopard tank die bij de ingang van het museum staat

Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg: iedereen die een band heeft met de Nederlandse krijgsmacht moet er geweest zijn. Op zaterdag 16 juni bracht een gezelschap veteranen van de Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag (SIJV) met aanhang en andere vrienden een bezoek aan het museum. “Voor de jongens en meiden is een dagje uit altijd leuk,” zegt John de Roode, die de dag namens de SIJV organiseerde. “Veel van hen waren er nog niet geweest, bijvoorbeeld omdat ze geen eigen vervoer hebben. Dan is het mooi dat we samen zoiets kunnen doen.”

Een deel van het gezelschap kwam met een gehuurd busje vanuit Rijswijk naar Soesterberg. Anderen kwamen met hun eigen auto. Hoewel het museum deze zaterdag veel bezoekers trok, was het niet druk. Het gezelschap van de SIJV kon in alle rust op eigen gelegenheid de collectie bekijken. Het NMM heeft twee verdiepingen. Op de tweede verdieping vind je zalen die de geschiedenis van defensie en de verschillende krijgsmachtonderdelen belichten. Er hangen schilderijen, staan oude uniformen en veteranen vertellen er hun verhaal in foto’s en video’s. Ook is er een speciale tentoonstelling gewijd aan de missie in Uruzgan.

De benedenverdieping van het museum is een open ruimte met grote ramen waardoor je uitkijkt op de landingsbanen van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Hier staan grote voertuigen en artilleriestukken van oude kanonnen tot aan pantserhouwitsers. Aan het plafond hangt een verzameling vliegtuigen van de eerste Farman tot aan de F16, die de geschiedenis van de luchtmacht vertelt. Alles bij elkaar dus een ruime collectie, die het gezelschap van het SIJV volop gelegenheid bood om te genieten en om herinneringen op te halen. “Ons bezoek aan het NMM was zeker een succes”, zegt de Roode. “Het was een mooie en lekker relaxte dag.” Mede mogelijk gemaakt door het VI en de Voc’s.